เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     ศูนย์ยริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE : OSS เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ..>>>

15 พ.ย. 66 (8)

     กิจกรรมที่ 4 "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น" ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ ให้เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพร..>>>

8 พ.ย. 66 (21)

      กิจกรรมที่ 3 "สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า" ศึกษาข้อมูลด้านชีวภาพ กายภาพโภชนาการ สรรพคุณ การนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำป้ายชื่อสมุนไพร #1อปท.1สวนสมุนไพร..>>>

8 พ.ย. 66 (7)
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

นางนงลักษณ์ ประกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0895786453

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เทศบัญญัติประจำปี 2567เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 พ.ย. 66 20
2 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 พ.ย. 66 14
3 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE : OSS เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 15 พ.ย. 66 15
4 
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 2 ม.ค. 2567 ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ 7 พ.ย. 66 17
5 
ประชาสัมพันธ์สื่อเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 7 พ.ย. 66 26
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 1. ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 3
 2. ซื้อวัสดุอื่น (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 4
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 4
 4. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 10
 5. ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 12
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 19
 1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 24 ต.ค. 66 79
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 11 ต.ค. 66 41
 3.
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 ก.ย. 66 118
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 ก.ย. 66 48
 5.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ก.ย. 66 46
 6.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ก.ย. 66 38

คำร้องแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชำรุดคำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคเว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.180.174
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 28 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 350 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 15335 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 125535 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555