เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุบและสิ่งปวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยนายประยัด..>>>

16 มี.ค. 66 (3)

     วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566..>>>

16 มี.ค. 66 (2)

     วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายประหยัด ชาติวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ร่วมพิธ..>>>

16 มี.ค. 66 (2)
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

นางนงลักษณ์ ประกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0895786453

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 28 มี.ค. 66 3
2 ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 28 มี.ค. 66 3
3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 9 มี.ค. 66 10
4 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 8 มี.ค. 66 15
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 24 ก.พ. 66 8
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


 1. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 5
 2. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 5
 3. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 2 มี.ค. 66 9
 4. ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 10
 5. ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 66 29
 6. การยกเลิกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 พ.ย. 65 45
 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 31 มี.ค. 66 3
 2.
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 31 มี.ค. 66 2
 3.
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 8 มี.ค. 66 7
 4.
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 20 ก.พ. 66 17
 5.
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 30 ม.ค. 66 11
 6.
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 20 ธ.ค. 65 26
 1. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 9
 2.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 8
 3.
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 24 ก.พ. 66 10
 4.
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 12
 5.
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 11
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 13
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.226.122.122
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3335 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 113535 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555